Industrielle processer og vandbehandling

Flokkulanter til industrielle processer og spildevandsbehandling

Rent vand er afgørende for industrielle processer

Rent procesvand er vigtigt for at opnå stabilitet og kvalitet i produktionsprocesser, da urenheder i procesvandet kan påvirke kvaliteten af det færdige produkt. Vores produkter er kendetegnet ved et højt indhold af aluminium, hvilket gør dem til et attraktivt og effektivt alternativ til andre produkter på markedet.

Produkter skræddersyet til industrielle processer og spildevandsbehandling 

Vores aluminiumsprodukter bliver anvendt på lang række forskellige områder i industrien. Her kan du se nogle eksempler:

  • Vandbehandling
  • Spildevandsbehandling
  • Papirproduktion
  • Farmaceutindustrien
  • Pigmentering

Som ovenstående viser, er vores produkter anvendelige på en lang række forskellige områder – og ofte bliver vi selv overrasket over de nærmest uendelige muligheder, som vores aluminiumsprodukter indeholder.

Vi ved af erfaring, at mange virksomheder ikke passer ind i allerede fastlagte kasser. Derfor tilbyder vi skræddersyede produkter, der lever op til lige præcis de krav, der er behov for i din produktion.

Levering til tiden – og til stedet

Vi er meget bevidste om vigtigheden af en nem og hurtig vej fra bestilling til levering.

Men vi ved også, at behovene varierer fra kunde til kunde, når det kommer til levering. Derfor har du stor frihed til at vælge selv hos os. Uanset om du foretrækker levering via IBC eller lastvogn, om du ønsker levering planlagt langt ud i fremtiden eller fra gang til gang, kan du stole på os som leverandør og samarbejdspartner. 

Flokkulanter til industrielle processer og vandbehandling

Vi tilbyder de nyeste løsninger inden for vandrensning til industriel vandbehandling. Natriumaluminat og NordPac (polyaluminiumklorid) er vores klare valg af flokkuleringsmiddel – det gælder også til fjernelse af fosfor. En høj ensartethed i vores produkter, sikrer korrekt dosering i flotations- eller bundfældningsprocesser og dermed en høj renhed i vandet.

Natriumaluminat

Aluminiumsprodukter reducerer mængden af kemisk slam i sammenligning med jern. Aluminat hæver pH og alkaliniteten, hvilket fjerner behovet for kalk eller lud. Natriumaluminat har et meget lavt indhold af tungmetaller. Det høje indhold af Al er medvirkende til lavere transportomkostninger.

NordPac 18 – Polyaluminiumklorid

NordPac 18 har gode flokkuleringsegenskaber, hvilket skyldes de lidt større molekyler i forhold til natriumaluminat. NordPac 18 er også velegnet for bekæmpelse af trådformede bakterier i spildevand, og har et meget lavt indhold af tungmetaller.

Kaliumaluminat 48%

Kaliumaluminat er en løsning, der hører under K2AI204. Det er en yderst økonomisk kilde til aluminium med høj reaktionsdygtighed og renhed. Kaliumaluminat 48% er et produkt med mange anvendelsesmuligheder, herunder:

Vandbehandling, spildevandsbehandling, papirfremstilling, pigmentindustrien, katalysatorfremstilling og farmaceutisk industri.

Functional aluminates brochure
Produktregistrering Natriumaluminat

CAS No. 1302-42-7
EC No. 215-100-1
Registrerings nr. (REACH) 01-2119519249-35-0011

Natriumaluminat opfylder kravene i henhold til DS/EN 882 “Chemicals used for treatment of water intended for human consumption”

Produktregistrering NordPac 18

CAS No. 1327-41-9
EC No. 215-477-2
Registrerings nr. (REACH) 01-2119531563-43-0044

NordPac 18 opfylder kravene i henhold til DS/EN 17034:2018 “Chemicals used for treatment of water intended for human consumption”

Produktregistrering Kaliumaluminat 48%

CAS Nr. 12003-63-3
EC Nr. 234-432-8
Registreringsnummer (REACH) 01-2119986052-37-0000

Natriumaluminat 38% er et populært valg for en lang række spildevandsbehandlinger i forskellige brancher og industrier.

 

Natriumaluminat 38%
Download teknisk datablad

Natriumaluminat 38%
Download sikkerhedsdatablad

Natriumaluminat 44% ustabiliseret anvendes i de tilfælde, hvor produktet ikke må indeholde organiske stoffer (stabilisator).

 

Natriumaluminat 44% ustabiliseret
Download teknisk datablad

Natriumaluminat 44% ustabiliseret
Download sikkerhedsdatablad

Natriumaluminat 45% er mere koncentreret sammenlignet med Natriumaluminat 38%. Natriumaluminat 45% er et stærkt alternativ til Natriumaluminat 38%, hvis der skal transporteres over lange afstande.

I miljøer med lave temperaturer anbefales dog at bruge Natriumaluminat 38%, da viskositeten stiger hurtigere for 45 % end 38 %, når temperaturen falder.

 

Natriumaluminat 45%
Download teknisk datablad

Natriumaluminat 45%
Download sikkerhedsdatablad

NordPac 18 er et surt produkt og har mindre indvirkning på pH-værdien end aluminat.

 

NordPac 18
Download teknisk datablad

NordPac 18
Download sikkerhedsdatablad

Kaliumaluminat 48%
Download teknisk datablad

Kaliumaluminat 48%
Download sikkerhedsdatablad

Ønsker du at vide mere om industriel spildevandsbehandling?

Kontakt

Tina Klarskov Olesen
Teknisk chef

tko@aluminat.dk

Direkte: +45 5955 0721