Industrielle processer og vandbehandling

Flokkulanter til spildevandsbehandling

Industrielle processer og  vandbehandling

Rent procesvand er vigtigt for at opnå stabilitet og kvalitet i mange produktionsprocesser.

Natriumaluminat og NordPac (polyaluminiumklorid) er det naturlige valg af flokkuleringsmiddel.

En høj ensartethed i vores produkter, sikrer korrekt dosering i flotations- eller bundfældningsprocesser og dermed en høj renhed i vandet.

Natriumaluminat

Aluminiumsprodukter reducerer mængden af kemisk slam i sammenligning med jern. Aluminat hæver pH og alkaliniteten, hvilket fjerner behovet for kalk eller lud. Natriumaluminat har et meget lavt indhold af tungmetaller. Det høje indhold af Al er medvirkende til lavere transportomkostninger.

NordPac 18 – Polyaluminiumklorid

NordPac 18 har gode flokkuleringsegenskaber, hvilket skyldes de lidt større molekyler i forhold til natriumaluminat.

NordPac 18 er også velegnet for bekæmpelse af trådformede bakterier i spildevand, og har et meget lavt indhold af tungmetaller.

Kaliumaluminat 48%

Kaliumaluminat 48% er et produkt med mange anvendelsesmuligheder, herunder:

vandbehandling, spildevandsbehandling, papirfremstilling, pigmentindustrien, katalysatorfremstilling og farmaceutisk industri.

Functional aluminates brochure
Produktregistrering Natriumaluminat

CAS No. 1302-42-7
EC No. 215-100-1
Registrerings nr. (REACH) 01-2119519249-35-0011

Natriumaluminat opfylder kravene i henhold til DS/EN 882 “Chemicals used for treatment of water intended for human consumption”

Produktregistrering NordPac 18
CAS No. 1327-41-9
EC No. 215-477-2
Registrerings nr. (REACH) 01-2119531563-43-0044

NordPac 18 opfylder kravene i henhold til DS/EN 17034:2018 “Chemicals used for treatment of water intended for human consumption”

Produktregistrering Kaliumaluminat 48%

CAS Nr. 12003-63-3
EC Nr. 234-432-8
Registreringsnummer (REACH) 01-2119986052-37-0000

Natriumaluminat 38% er et populært valg for en lang række spildevandsbehandlinger i forskellige brancher og industrier.

 

Natriumaluminat 38%
Download teknisk datablad

Natriumaluminat 38%
Download sikkerhedsdatablad

Natriumaluminat 44% ustabiliseret anvendes i de tilfælde, hvor produktet ikke må indeholde organiske stoffer (stabilisator).

 

Natriumaluminat 44% ustabiliseret
Download teknisk datablad

Natriumaluminat 44% ustabiliseret
Download sikkerhedsdatablad

Natriumaluminat 45% er mere koncentreret sammenlignet med Natriumaluminat 38%. Natriumaluminat 45% er et stærkt alternativ til Natriumaluminat 38%, hvis der skal transporteres over lange afstande.

I miljøer med lave temperaturer anbefales dog at bruge Natriumaluminat 38%, da viskositeten stiger hurtigere for 45 % end 38 %, når temperaturen falder.

 

Natriumaluminat 45%
Download teknisk datablad

Natriumaluminat 45%
Download sikkerhedsdatablad

NordPac 18 er et surt produkt og har mindre indvirkning på pH-værdien end aluminat.

 

NordPac 18
Download teknisk datablad

NordPac 18
Download sikkerhedsdatablad

Kaliumaluminat 48%
Download teknisk datablad

Kaliumaluminat 48%
Download sikkerhedsdatablad

Ønsker du at vide mere om industriel spildevandsbehandling?

Kontakt

Tina Klarskov Olesen
Teknisk chef

tko@aluminat.dk

Direkte: +45 5955 0721