Kommunal vandbehandling

Aluminiumsbaserede flokkulanter

Kommunal Vandrensning

Mange kommunale renseanlæg skal leve op til skrappe udledningkrav. Derfor er det ofte nødvendigt med kemisk rensning.

Nordisk Aluminat’s produkter er produceret på de bedste råmaterialer, som sikrer renseanlæggene høj effektivitet og fremragende fosforfjernelse og flokkulering.

Natriumaluminater

Alle Nordisk Aluminat’s natriumaluminatopløsninger er produceret i henhold til DS/EN 882 (Chemicals used for treatment of water intended for human consumption). Aluminiumsprodukter reducerer mængden af kemisk slam sammenlignet med jern. Aluminat hæver også alkaliniteten i vandet, og fjerner behovetet for kalk eller lud. Natriumaluminat har et meget lavt indhold af tung metaller.

NordPac 18 – Polyaluminiumklorid

NordPac 18 er produceret i henhold til DS/EN 17034 (Chemicals used for treatment of water intended for human consumption). NordPac 18 har fremragende flokkuleringsegenskaber på grund af de lidt større molekyler i sammenligning med natriumaluminat. NordPac 18 har også et meget lavt indhold af tungmetaller.

NordPac 18 er velegnet til kontrol af trådformede bakterier i spildevand.

Functional Aluminates brochure
Produktregistrering Natriumaluminat

CAS No. 1302-42-7
EC No. 215-100-1
Registrerings Nr. (REACH) 01-2119519249-35-0011 

Natrium Aluminater opfylder kravene i henhold til DS/EN 882 “Chemicals used for treatment of water intended for human consumption”

Produktregistrering NordPac 18
CAS No. 1327-41-9
EC No. 215-477-2
Registrerings Nr. (REACH) 01-2119531563-43-0044

NordPac 18 opfylder kravene i henhold til DS/EN 17034:2018 “Chemicals used for treatment of water intended for human consumption”

Natriumaluminat 38% er et populært valg for en lang række spildevandsbehandlinger i forskellige brancher og industrier.

 

Natriumaluminat 38%
Download Teknisk Datablad

Natriumaluminat 38%
Download sikkerhedsdatablad

Natriumaluminat 44% ustabiliseret anvendes i de tilfælde, hvor produktet ikke må indeholde organiske stoffer (stabilisator).

 

Natriumaluminat 44% ustabiliseret
Download Teknisk Datablad

Natriumaluminat 44% ustabiliseret
Download sikkerhedsdatablad

Natriumaluminat 45% er mere koncentreret sammenlignet med Natriumaluminat 38%. Natriumaluminat 45% er et stærkt alternativ til Natriumaluminat 38%, hvis der skal transporteres over lange afstande.

I miljøer med lave temperaturer anbefales dog at bruge Natriumaluminat 38%, da viskositeten stiger hurtigere for 45 % end 38 %, når temperaturen falder.

 

Natriumaluminat 45%
Download Teknisk Datablad

Natriumaluminat 45%
Download sikkerhedsdatablad

NordPac 18 er et surt produkt og har mindre indvirkning på pH-værdien end aluminat.

 

NordPac 18
Download Teknisk Datablad

NordPac 18
Download sikkerhedsdatablad

Ønsker du at vide mere om kommunal vandbehandling?

Kontakt

Tina Klarskov Olesen

Teknisk chef

tko@aluminat.dk

Direkte: +45 5955 0721